Welkom

10 juni 2022

Betreft: verhuizing huisartsenpraktijk Osdorpplein naar Sloterweg in Badhoevedorp

Beste patiënt,

met deze brief informeren wij u over onze praktijkverhuizing van Osdorp naar Badhoevedorp.
Zoals u wellicht weet hebben wij twee locaties. Onze locatie in Osdorp sluit per 30 juni a.s. De locatie voldoet helaas niet aan de minimale normen om u goed te kunnen ontvangen.

Wij nodigen u daarom vanaf 1 juli 2022 van harte uit op onze recent vernieuwde locatie in Badhoevedorp.

Als u niet in staat was naar onze locatie in Osdorp te komen, dan blijven wij bij u thuis op visite komen.Onze huisartsenzorg is gericht op de hele mens. Ook vanuit onze nieuwe locatie leggen wij de nadruk op ‘voorkomen’ in plaats van alleen ‘bestrijden’. Wij doen onderzoek naar de achterliggende oorzaak, in plaats van alleen klachten bestrijden.

U bent hiervoor van harte welkom in Badhoevedorp! Zie adres onderstaand.
Ook het Everybody Lifestyle Center verhuist mee naar Badhoevedorp. De samenwerking met de leefstijlartsen en -therapeuten zetten wij gewoon voort.
Mocht u vragen hebben dan beantwoorden wij deze graag.

Team Everybody Huisartsen.

Everybody Huisartsen
Sloterweg 303
1171 VC Badhoevedorp
Tel: 020 705 45 00

Routebeschrijving

 

 

june 10th 2022

Subject: relocation of general practice Osdorpplein to Sloterweg in Badhoevedorp

Dear patient,

with this letter we inform you about our practice move from Osdorp to Badhoevedorp. As you may know, we have two locations. Our location in Osdorp will close on June 30th. Unfortunately, the location does not meet the minimum standards to receive you well.

We therefore cordially invite you from
1 July 2022 to our recently renovated location in Badhoevedorp.

If you were unable to come to our location in Osdorp, we will continue to visit your home.
Our general practitioner care is aimed at the whole person. Also from our new location we put the emphasis on ‘prevention’ instead of just ‘combating’. We investigate the underlying cause, instead of just fighting complaints.
You are very welcome in Badhoevedorp! See address below.
The Everybody Lifestyle Center is also moving to Badhoevedorp. We will continue to work together with the lifestyle doctors and therapists.
If you have any questions, we are happy to answer them.

With kind regards,

Team Everybody Huisartsen

Everybody Huisartsen
Sloterweg 303
1171 VC Badhoevedorp
Tel: 020 705 45 00

Travel directions