Privacyverklaring

Everybody Huisartsen respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft de verzameling van persoonsgegevens door Everybody Huisartsen en de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt worden. Wij houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We anticiperen ook op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Everybody Huisartsen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Ons kantoor en onze hoofdvestiging zijn geregistreerd op Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp. 

Persoonlijke gegevens

In deze Privacyverklaring betekent “Persoonlijke gegevens” informatie of stukjes informatie met betrekking tot een levend persoon waardoor een persoon kan worden geïdentificeerd. Welke persoonsgegevens verzamelt Everybody Huisartsen en waarom?

Gegevens van patiënten

We verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens om patiënten of potentiële patiënten de gevraagde services te bieden. Bijvoorbeeld: contactgegevens zoals de naam, het e-mailadres, het fysieke adres, de geboortedatum en het telefoonnummer van onze patiënten, leveranciers en andere relaties.

Gegevens van cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om trends te analyseren, de site te beheren, gebruikersbewegingen rond de sites te volgen en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat we opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer als u onze website bezoekt. Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze site. Dit helpt ons onze site en services te verbeteren.

Gegevens van ontvangers van nieuwsbrieven

We sturen onze e-mails en nieuwsbrieven naar patiënten en relaties die de afgelopen jaren contact hebben gehad met Everybody Huisartsen. De gegevens die we verwerken hebben betrekking op voornaam, achternaam en e-mailadres van u, de ontvanger.

Andere redenen waarom we gegevens verzamelen

We kunnen ook persoonlijke gegevens gebruiken om fraude, misbruik, illegaal gebruik en schendingen van onze algemene voorwaarden te voorkomen en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, overheidsverzoeken of toepasselijke wetgeving. We verzamelen alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens over u, die wij nodig achten voor het bereiken van de bovengenoemde doeleinden.

Verwerkingsovereenkomsten met derden

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, hebben we verwerkingsovereenkomsten met alle derde partijen waarmee we uw gegevens delen. Persoonlijke gegevens die in deze hoedanigheid worden gedeeld, worden uitsluitend voor het opgegeven doel gebruikt.

Uw rechten

U hebt op elk moment toegang tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ook vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze praktijk op het hieronder vermelde adres onder Bedrijfsinformatie.

Wijzigingen

Everybody Huisartsen behoudt zich alle rechten voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met toepasselijke privacywetgeving. We raden u daarom aan om regelmatig onze website te bezoeken voor een update van onze privacyverklaring.

Vragen of verzoeken

Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot onze privacyverklaring, neem dan contact op met onze AVG-functionaris op het onderstaande adres onder bedrijfsinformatie.

AVG-functionaris: Layla El Mohktari

Bedrijfsinformatie

Als u geen informatie van ons meer wilt ontvangen; of uw persoonlijke voorkeuren veranderen en u wilt niet dat wij u de gevraagde informatie toesturen; of als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ons dit laten weten door rechtstreeks contact met ons op te nemen;

Everybody Huisartsen